Projekt ABC der BBC

ESF - Projekt ABC der BBC

Podařilo se nám získat dotaci na projekt ABC der BBC z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
:
Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.01306
Částka:  4 135 222,91
Doba realizace projektu: 1. červenec 2013 až 30. červen 2015

 

Popis  a cíle projektu:

Tento projekt je zaměřen na rozšíření současných dovedností a prohloubení kvalifikace zaměstnanců. Potřebnost projektu vychází z nutnosti pružně reagovat na sílící konkurenci, zvyšující se nároky a požadavky klientů i neustálý vývoj a posun v rámci našeho odvětví. Svým obsahem projekt sleduje dva zásadní cíle společnosti:

1.snaha o rozšiřování nabízených služeb doplněním současné výroby o vlastní oddělení konstrukce s možností vývoje a navrhování vlastních řešení.
2. průběžná snaha o efektivní chod jednotlivých oddělení, zvyšování produktivity jejich práce a s tím související efektivní provoz a fungování celé společnosti.

Cílová skupina = naši zaměstnanci, především klíčoví pracovníci, pracující na pozicích vedoucích projektů a samostatných elektromechaniků, doplnění zaměstnanci ostatních oddělení (výroba, nákup, logistika,..).

 

Realizací projektu chceme dosáhnout:

- posílení kvalifikace, znalostí a vědomostí našich zaměstnanců
- zvýšení kvality a kvantity vykonávané práce
- rozšíření současných služeb o aktivity vývoje a výroby vlastních produktů
- rozšíření počtu norem, v rámci kterých jsme schopni vyrábět
- zlepšit řízení a chod společnosti
- podpořit loajalitu zaměstnanců k firmě
- podpořit dlouhodobě odbornou přípravu a vzdělávání zaměstnanců

Klíčové aktivity:

1. Rozšíření kvalifikace pracovníků odpovědných za konstrukci a za programování výrobních strojů -  kurzy EPLAN electric, PLC - Siemens Simatic S7, PLC - Allen Bradley
2. Zvýšení  kvalifikace v  elektrotechnice - „americká norma“ UL 508A
3. Rozvoj kvalifikace specialistů na finanční, účetní a celní oblast
4. Odborné vzdělávání profesních skupin (logistika, personalistika, marketing)
5. Kurzy MS Excel, MS Access a Powerpoint
6. Jazykové kurzy angličtiny, němčiny a ruštiny