Školení, praxe a podpora technického vzdělávání

Školení, praxe a podpora technického vzděláváníŠkolení

Naše společnost  se orientuje na budoucnost, věří ve svou dlouhodobou existenci, a proto si buduje silnou pozici na trhu práce. Vzdělaní  a motivovaní zaměstnanci jsou předpokladem pro vysokou kvalitu poskytovaných služeb. K rozšíření stávajících dovedností a prohloubení kvalifikace zaměstnanců v odborných  a jazykových znalostech i v měkkých dovednostech využíváme  prostředků z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

 

Hodnoty, které jsou pro nás důležité a se kterými pracujeme, jsou:

  • ODVAHA
  • NASAZENÍ
  • SOUNÁLEŽITOST
  • TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE

 

Navíc úzce spolupracujeme se vzdělávacími zařízeními v oboru elektrotechniky.  Pro podporu sladění teoretické výuky na školách s potřebami v praxi nabízíme:

  • program odborné výuky ve formě exkurzí, zážitkových a projektových dnů
  • odbornou praxi pro studenty přímo v provozu firmy
  • účast ve stipendijním programu s nabídkou zaměstnání po úspěšném ukončení studia
  • vzdělávání pedagogů partnerských škol