Uvádění do provozu

Námi vyráběné rozvaděče jsme schopni na přání zákazníka instalovat do určené technologie a uvést do provozu.

Provádíme:

  • výstavbu kabelových tras, instalaci a zapojení kabelů
  • instalaci SW a technickou podporu při uváděni zařízení do provozu
  • vzdálenou správu SW aplikací
  • servis a údržbu