Vývoj software

Mladý dynamický tým SW odborníků je připraven realizovat PLC software pro průmyslové aplikace, programování a parametrizování pohonů i vizualizační HMI software. Provádíme vzdálenou správu SW aplikací, servis a údržbu.

Vyvíjíme aplikace s využitím standardních jazyků logického programování (PLC Software: 61131, C; PC software: C / C++, C#, VBA)